Cindy Kwong

一次嚟到現代美容,就係為咗佢呢一部「韓式等離子極速美顏機」!除咗佢部機正,仲有佢舒適嘅環境,令我非常之放鬆,絕對會有下一次嘅光臨
 

 好,等我介紹下呢部機有咩好處啦!

Purisma以“ 等離子”技術,針對問題皮膚去淨化、殺滅細菌、減淡瑕疵、改善暗啞、緊緻毛孔、改善遺傳性過敏同修復皮膚~對於各種疤痕同埋因為光害而產生既皮膚色素沉著有顯著效果架!